Buy ticket

 Privacy policy of www.speedwayeuro.com

 

Polityka prywatności strony www.speedwaypairs.com

 

One Sport sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki.

Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez One Sport odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

Jeżeli na stronie internetowej One Sport pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe
Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej One Sport nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że One Sport będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych
One Sport będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. One Sport będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone.

Zbierając dane osobowe, One Sport informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.

One Sport zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Administratorem Państwa danych osobowych jest One Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 7/203, 87-100 Toruń.

Wykorzystanie danych osobowych
One Sport wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. One Sport zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
One Sport może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania
One Sport nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu
Możecie Państwo zwrócić się do One Sport z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu One Sport (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez One Sport przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez One Sport. W celu realizacji przysługujących Tobie praw prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: biuro@onesport.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby: One Sport Sp. z o.o. , ul. Harcerska 12/52, 87-100 Toruń. wskazany w punkcie 2. W ten sposób możecie Państwo kierować do nas wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Bezpieczeństwo danych
One Sport podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
One Sport przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Usługi interaktywne
Strona internetowa One Sport zawiera funkcje interaktywny tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail, a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Pliki cookies
Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, One Sport gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych One Sport w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Google Analytics
Nasza strona wykorzystuje również narzędzia Google Analytics w celu ułatwienia korzystania ze strony.

Więcej informacji o zasadach przechowywania danych Google Analytics znajduje się na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

 

 

Photos
12.06.2024
TAURON SEC 2024 Round 1: Debrecen
28.09.2023
TAURON SEC 2023 Round 4: Pardubice
11.09.2023
TAURON SEC 2023 Round 3: Bydgoszcz
07.08.2023
TAURON SEC 2023 Round 2: Güstrow
SEC Girls
social media

Organizers

OneSport FIM Europe

Host Cities and Regions

Debrecen

Official Broadcaster

TVP SPORT

Sponsors

TAURON

Partners

SpeedWolf Województwo ?l?skie Stadion ?l?ski

Media partners

WP SportoweFakty